Krijimi
hapësirave
gjithëpërfshirëse

Kompania “Vëllezërit Hysa” është krijuar në vitin 1998 nga Agron Hysa me aktivitet në prodhim, ndërtim, import, eksport dhe infrastrukturë. Në vitin 2001 rregjistrohet si subjekt ne fushen e ndertimit me emer “Vëllezërit Hysa” shpk. Baza e aktivitetit të “Vëllezërit Hysa” është prodhimi i të gjitha produkteve dhe nënprodukteve me bazë betoni (Betone të markave nga Marka C10/12 deri në C30/37, Tubo betoni 1ml dhe 2ml nga Ø100 – Ø1800, Pllaka trotuari të formave përmasave dhe ngjyrave të ndryshme, Bordura betoni, Puseta Parafabrikat, blloqe betoni të dimensioneve të ndryshme, etj…), lëndes se parë të tyre (Rërë, granil, cakëll, stabilizant etj).

“Vëllezërit Hysa” i dedikohet tërësisht sigurimit të infrastrukturës dhe ndërtimit të ndërtesave për botën e së nesërmes.
Ne kombinojmë plane kreative, projektimin dhe ndërtime inovative me teknikat inxhinerike më të përshtatshme.
Punojmë në mënyrë të qëndrueshme për të ruajtur energjinë, mbrojmë mjedisin dhe ndërtojmë komunitete.

Asfaltim
Asfaltim
Trotuare
Trotuare
Rërë
Rërë
Zhavor
Zhavor
Granil
Granil
Cakëll
Cakëll
Tubo betoni
Tubo betoni
Bordura betoni
Bordura betoni
Blloqe betoni
Blloqe betoni
Ura
Ura
Rezidenca
Rezidenca
Godina
Godina
Puseta betoni
Puseta betoni
Sonde
Sonde
Ujësjellës
Ujësjellës
Rrugë
Rrugë
Asfaltim
Asfaltim
Trotuare
Trotuare
Rërë
Rërë
Zhavor
Zhavor

Ndërtojme të ardhmen.