“Rikualifikim i qëndrës së Qytetit Cërrik, Loti I"

2018

Shërbimet Punë Publike
Investitor Bashkia Cërrik
Vendnodhja Cërrik, Shqipëri

Kjo qëndër me siguri nuk do të ndriçonte në atë mënyrë nëse bashkia Cërrik dhe “Vëllezërit Hysa” shpk nuk do të ndërhynte me fondet e saj dhe punën e punonjësve të gjelbërimit për sistemimin e lulishteve, mbjelljen e pemëve shtesë, si dhe shumë elementë të tjerë që e kanë bërë këtë qëndër atë që është sot.

“Vëllezërit Hysa” i dedikohet tërësisht sigurimit të infrastrukturës dhe ndërtimit të ndërtesave për botën e së nesërmes.
Ne kombinojmë plane kreative, projektimin dhe ndërtime inovative me teknikat inxhinerike më të përshtatshme.
Punojmë në mënyrë të qëndrueshme për të ruajtur energjinë, mbrojmë mjedisin dhe ndërtojmë komunitete.

Ne duhet të bëjmë më të mirën që mundemi me ato që kemi.

Agron Hysa, CEO

Duke punuar nga Vermoshi ne Konispol, ne ofrojmë projekte në mbarë vendin dhe ndërkombëtarisht, duke aplikuar ekspertizë teknike të rreptë me pozitivitet dhe entuziazëm për të sjellë ide në realitet.