Shërbime

shumëllojshme

Asfaltim
Asfaltim
Trotuare
Trotuare
Rërë
Rërë
Zhavor
Zhavor
Granil
Granil
Cakëll
Cakëll
Tubo betoni
Tubo betoni
Bordura betoni
Bordura betoni
Blloqe betoni
Blloqe betoni
Ura
Ura
Rezidenca
Rezidenca
Godina
Godina
Puseta betoni
Puseta betoni
Sonde
Sonde
Ujësjellës
Ujësjellës
Rrugë
Rrugë
Asfaltim
Asfaltim
Trotuare
Trotuare
Rërë
Rërë
Zhavor
Zhavor